Skip to main content

Τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου απαιτούν από τους εσωτερικούς ελεγκτές να βελτιώνουν διαρκώς τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους και να παρακολουθούν τις εξελίξεις στον επαγγελματικό τους χώρο.

Για το λόγο αυτό για την PPS η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικών ευκαιριών προς τους εσωτερικούς ελεγκτές, αποτέλεσε από την αρχή βασική προτεραιότητα. Χαρακτηριστικό της προσοχής που δίνουμε στον τομέα αυτό είναι ότι το σύνολο των υπηρεσιών εκπαίδευσης παρέχεται από τον ίδιο τον κ. Πελεκανάκη.

Ο κ. Πελεκανάκης διεθέτει σημαντική εκπαιδευτική εμπειρία, τόσο από τη θέση του ως καθηγητής ελεγκτικής και εσωτερικού ελέγχου στο Αμερικάνικο Κολέγιο της Ελλάδας (Deree) και στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, όσο και μέσα από τα δεκάδες σεμινάρια που έχει διεξάγει σε επαγγελματίες εσωτερικούς ελεγκτές στην Ελλάδα και τη ΝοτιοΑνατολική Ευρώπη.

Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης παρέχονται τόσο ενδοεπιχειρησιακά (σε χώρους του πελάτη) όσο και σε ανοικτά σεμινάρια που γίνονται με την ευθύνη της PPS ή συνεργατών της.
Όλα τα θέματα που καλύπτονται από τα εκπαιδευτικά σεμινάρια συνδυάζουν τη άρτια ακαδημαϊκή γνώση του εισηγητή αλλά και την πλούσια εμπειρία του, προσφέροντας έτσι στους συμμετέχοντες πρακτικές γνώσεις που μπορούν να εφαρμόσουν στην καθημερινή τους πρακτική.
Η ταυτόχρονη παρουσία του κ. Πελεκανάκη τόσο στο χώρο της εκπαίδευσης όσο και στη μάχιμη ελεγκτική, διασφαλίζει ότι τα σεμινάρια δεν αποτελούν μια ανώφελη θεωριτική αναφορά, αλλά χρήσιμα εργαλεία για επαγγελματίες.

Σεμινάρια Εσωτερικού Ελέγχου

Παρέχεται εκπαίδευση γύρω από μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία διεξαγωγής έργων εσωτερικού ελέγχου σε πλήρη συμμόρφωση με τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου του Institute of Internal Auditors. Πέρα από το βασικό κορμό του σεμιναρίου, τα cases που χρησιμοποιούνται μπορούν να το εξειδικεύσουν κλαδικά (Π.χ. τράπεζες, βιομηχανικές μονάδες, κατασκευαστικές κ.λπ.).

Σεμινάρια σε συναφή με τον Εσωτερικό Έλεγχο Θέματα

Η PPS προσφέρει σεμινάρια πάνω σε εξειδικευμένα θέματα τα οποία απαιτούνται για την παροχή σύγχρονων και αποτελεσματικών υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • Computer Assisted Audit Techniques:

  Εξοικειώνει τους συμμετέχοντες με τις βασικές αρχές του ελέγχου πληροφοριακών συστημάτων (IT Audit) και τους δίνει την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά ελεγκτικά πακέτα για CAATs (π.χ. IDEA). O κ. Πελεκανάκης είναι πιστοποιημένος ελεγκτής πληροφοριακών συστημάτων (CISA) και διαθέτει επαγγελματική εμπειρία πάνω σε IT Audits.

 • Internal Control:

  Έλεγχος για μη ελεγκτές: Η άσκηση αποτελεσματικού ελέγχου και εποπτείας δεν είναι αποκλειστικό καθήκον των εσωτερικών ελεγκτών αλλά αποτελεί βασική αρμοδιότητα κάθε στελέχους που ακεί διευθυντικά καθήκοντα. Το σεμινάριο φέρνει για πρώτη φορά σε όλα τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων, γνώση και εμπειρίες γύρω από το θέμα του ελέγχου από τους ειδικούς του είδους, τους εσωτερικούς ελεγκτές. Ο κ. Πελεκανάκης μέσα από τη συμμετοχή του σε Δ.Σ. εταιρειών, βρίσκεται σε συνεχή επαφή με διοικητικά στελέχη και γνωρίζει άριστα τις ανάγκες που έχουν για ενίσχυση των εποπτικών / ελεγκτικών ικανοτήτων τους.

 • Μεθοδολογία και Πρακτική του Control Self-Assessment:

  Το Institute of Internal Auditors (ΙΙΑ) έδωσε στα μέλη του το 1998 την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν ένα πρωτοποριακό εργαλείο για την αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου: το Controls Self-Assessment (CSA). H PPS σταθερά προσανατολισμένη στην διαρκή έρευνα γύρω από σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους εσωτερικού ελέγχου, υιοθέτησε στο εκπαιδευτικό της πρόγραμμα ένα σεμινάριο που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να μάθουν την νέα αυτή αντίληψη για την αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και να την εφαρμόσουν αποτελεσματικά. Ο κ. Πελεκανάκης διαθέτει πιστοποίηση πάνω στο CSA από το ΙΙΑ.

 • Στατιστική Δειγματοληψία:

  Απαραίτητη γνώση για κάθε σύγχρονο και ολοκληρωμένο ελεγκτή είναι η στατιστική δειγματοληψία. Η ανάγκη δειγματοληπτικού ελέγχου επιβάλλεται από τους περιορισμούς στη χρήση των πόρων και είναι καθήκον του κάθε ελεγκτή να γνωρίζει πως πρέπει να ελέγχει δειγματοληπτικά πληθυσμούς. Το σεμινάριο, αφού δώσει το θεωρητικό περίγραμμα διαφόρων στατιστικών μεθόδων, παραθέτει πρακτικές ασκήσεις οι οποίες βοηθούν τους συμμετέχοντες να εφαρμόσουν στην καθημερινή τους εργασία όλες τις μεθόδους που διδάχθηκαν.

 • Πρόληψη – Εντοπισμός – Διερεύνηση Παράτυπων Ενεργειών:

  Ο χώρος της απάτης είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι της ελεγκτικής και είναι ευρέως αποδεκτό ότι η ενασχόληση με αυτό απαιτεί ειδικές γνώσεις και εμπειρία. Το σεμινάριο αφενός επιδιώκει να μεταφέρει τις ιδιαίτερες γνώσεις που απαιτούνται για τη διαχείριση των παράτυπων πράξεων αλλά και να μοιραστεί εμπειρίες του εισηγητή από διερεύνηση περιπτώσεων απάτης ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα εφόδια για να αντιμετωπίσουν αυτό το ιδιαίτερο είδος ελέγχου.

 • Συλλογή Ελεγκτικών Τεκμηρίων & Κοινοποίηση Αποτελεσμάτων:

  Τα δύο θέματα που πραγματεύεται το σεμινάριο αυτό αποτελούν κρίσιμα μέρη του ελεγκτικού έργου και αξίζουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των επαγγελματιών ελεγκτών. Με πληθώρα πρακτικών παραδειγμάτων και υποδειγμάτων, το σεμινάριο επιδιώκει να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με όλα εκείνα τα στοιχεία που θα τους επιτρέψουν να τεκμηριώνουν αδιάσειστα τα ελεγκτικά τους συμεράσματα και να κοινοποιούν τα αποτελέσματα της δουλειάς με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο.

 • Εταιρική Διακυβέρνηση:

  Η έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης έχει μπει για τα καλά στη ζωή κάθε σύγχρονης επιχείρησης. Το σχετικό σεμινάριο-παρουσίαση της PPS στοχεύει στο να εξοικειώσει στελέχη επιχειρήσεων με τις έννοιες της σωστής διακυβέρνησης και να βοηθήσει οργανισμούς να υιοθετήσουν αυτές τις πρακτικές στη λειτουργία τους. Με μικρές τροποποιήσεις στη διάρκεια και το περιεχόμενο, το προτεινόμενο σεμινάριο-παρουσίαση μπορεί να απευθυνθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι και πρώτης βαθμίδας προϊσταμένους σε μια επιχείρηση.

Σεμινάρια Πιστοποίησης C.I.A.

Η πιστοποίηση Certified Internal Auditor είναι με διαφορά η καλύτερη επένδυση που μπορεί να κάνει ένας εσωτερικός ελεγκτής για την καριέρα και την επαγγελματική του σταδιοδρομία. Το CIA προσφέρεται από το Institute of Internal Auditors και παρέχει στους κατόχους του ένα ευδιάκριτο χαρακτηριστικό που τους κατατάσει στους πλέον ικανούς και έγκριτους επαγγελματίες του χώρου. Η PPS παρέχει σεμινάρια προετοιμασίας για τις εξετάσεις του CIA στην Ελλάδα και τη ΝοτιοΑνατολκή Ευρώπη.

Παρουσιάσεις

Η εμπειρία της PPS γύρω από την εγκατάσταση και βελτίωση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου έχει καταδείξει ότι ένα από τα σοβαρότερα εμπόδια σε μια τέτοια προσπάθεια είναι η αλλαγή της κουλτούρας και της αντίληψης της εταιρείας γύρω από τον εσωτερικό έλεγχο.

Για να βοηθήσει τους πελάτες της να θέσουν σε εφαρμογή λειτουργίες σύγχρονου και αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου η PPS παραδίδει παρουσιάσεις η οποίες ενημερώνουν για τα οφέλη του σύγχρονου εσωτερικού ελέγχου.

Οι παρουσιάσεις γίνονται αποκλειστικά από τον κ. Πελεκανάκη και απευθύνονται τόσο σε μέλη της ανώτατης διοίκησης (Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων), εκτελεστικούς διευθυντές αλλά και εν γένει στο προσωπικό των εταιρειών. Τα αποτελέσματα αυτών των παρουσιάσων είναι όρατα σε σύντομο χρονικό διάστημα αφού πολλές φορές δεν αρκεί να δημιουργήσουμε κάτι αλλά πρέπει και να το κοινοποιήσουμε σωστά σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.